Wolnosc — strony, Obrazki i wiele więcej na WordPress

Temat: 1% podatku dochodowego organizacji pożytku publicz
Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego może przeznaczyć
1% swojego podatku na rzecz jednej z 293 678 Organizacji Pożytku
Publicznego w całym kraju.
Informacje o takich organizacjach można uzyskać w Urzędzie Skarbowym
bądź na stronie internetowej Krajowego Rejestru Sądowego.

Wykaz organizacji pożytku publicznego działających na terenie
powiatu ciechanowskiego:

1.Ciechanowskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych. Nr w Krajowym
Rejestrze Sądowym: 0000144250.
2.Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr
76 w Ciechanowie. Nr KRS: 00001353310
3.Stowarzyszenie Fundusz Stypendium dla Młodzieży Wiejskiej im. A.
Bąkowskiej w Gołotczyźnie. Nr KRS: 0000155524.
4.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Nr KRS: 0000134684. Z dopiskiem (w
pozycji: „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z
podatnikiem”): TPD Zarząd Oddziału Miejsko – Powiatowego w
Ciechanowie.
5.Polski Czerwony Krzyż. Nr KRS: 0000225587. Z dopiskiem: PCK Zarząd
Rejonowy w Ciechanowie.
6.Polski Związek Niewidomych. Nr KRS: 0000163347. Z dopiskiem: Koło
PZN Ciechanów.
7.Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. 0000140351. Dopisek: TWK
Ciechanów.
8.Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Nr KRS: 0000183520. Dopisek:
PSD w Ciechanowie.
9.Polskie Towarzyswo Stwardnienia Rozsianego. Nr KRS: 0000083356.
Dopisek: PTSR O/Ciechanów.
10.Stowarzyszenie Amazonki – Warszawa Centrum. KRS: 0000023411.
Dopisek: Klub w Ciechanowie.


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,557,76566251,76566251,1_podatku_dochodowego_organizacji_pozytku_publicz.htmlTemat: Komu 1% ?
Podobnie jak ZHP Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego działa jako
odddział terenowy ogólnopolskiego stowarzyszenia i wtedy 1% odpisu przekazywany
jest do Warszawy z dopiskiem dla Radomia, jako że w wykazie OPP jest Rada
Główna. Podaję chętnym do wpłaty na rzecz chorych na SM (stwardnienie rozsiane)
konto:
OPP POlskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
PEKAO SA V O/WARSZAWA
75 1240 1066 1111 0000 0006 1652
tytułem:
"1% - O.P.P. - O/Radom"
Przewodnicząca Oddziału
Eleonora Rosmańska
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,56017065,56017065,Komu_1_.html


Temat: okaż serce!
okaż serce!
...i przekaż 1% swojego podatku organizacji pożytku publicznego działającej
na terenie naszego miasta:
Polski Związek Niewidomych PKO S.A. 06 1240 1024 1111 00000 2694 780 (z
dopiskiem "Koło PZN Ciechanów")

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci BPH PBK S.A 11 1060 0076 0000 4010 2000 5361 (z
dopiskiem „dla TPD Ciechanów”)

Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych BGŻ 38 2030 0045 1110 0000
0065 7760

Społeczne Towarzystwo Oświatowe Bank Spółdzielczy w Ciechanowie 89 8213 0008
2001 0007 3437 0001

Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii „Amazonki” Bank Zachodni WBK
6 Oddział w Poznaniu 22 1090 1362 0000 0000 3656 4130

Polski Czerwony Krzyż (z dopiskiem „dla PCK ZR w Ciechanowie”) 73 1020 1592
0000 2302 0062 7950

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd woj. Mazowieckiego (z dopiskiem „dla
Koła w Ciechanowie) PKO BP SA O/Warszawa 75 1020 1097 0000 7802 0103 2366

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ciechanów Bank Zachodni WBK S.A. 1
Oddział w Ciechanowie 82 1060 0076 0000 4012 3000 0547 z dopiskiem: "ZHP 1%
PODATKU ZG. Z ART. 27 D"

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Ciechanowie (z
dopiskiem 1% dla PTSR w Ciechanowie) 75 1240 1066 1111 0000 0006 1652

Aby dokonać wpłaty należy:
1. obliczyć należny podatek za rok 2005 – obliczenia takiego dokonuje się
wypełniając PIT-36 lub PIT-37. Istotna jest kwota podatku po wszystkich
odliczeniach (poz. 180 w PIT-36 lub poz. 110 w PIT -37),
2. od kwoty należnego podatku odliczyć 1%. Taką kwotę odliczyć od
zobowiązania podatkowego za rok 2004 i wpisać do zeznania za rok 2005 w poz.
181 w PIT-36 lub w poz. 111 w PIT-37.
3. kwotę wpłacić na konto wybranej przez siebie organizacji pożytku
publicznego. O tę kwotę będzie obniżony podatek i jest ona w całości
refundowana.


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,557,37859204,37859204,okaz_serce_.html


Temat: Niepełnosprawnik po Warszawie
Niepełnosprawnik po Warszawie
Jeździsz na wózku inwalidzkim i szukasz fryzjera w centrum, do którego możesz
wjechać? Znajdziesz go bez problemu. Od wczoraj w internecie działa
Niepełnosprawnik po Warszawie.

Na stronie internetowej www.mobidat.pl można sprawdzić, czy urząd skarbowy,
komisariat policji, ale też teatr, sklep czy salon fryzjerski jest dostępny
dla niepełnosprawnych. Na razie można tam znaleźć miejsca ze Śródmieścia, ale
docelowo projekt obejmie całe miasto.

Bardzo dokładne opisy

- Nasi wolontariusze odwiedzili ok. 400 placówek - opowiada Małgorzata
Piątkowska z Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. -
Na razie na stronie są opisy 94 miejsc. Do końca października wprowadzimy
kolejnych 300.

Co dokładnie jest w opisach? Możemy się np. dowiedzieć, że w aptece przy ul.
Zielnej 45 przejścia nie mają progów, że szklane drzwi oznaczone są
kontrastowo (informacja ważna dla osób niedowidzących) i że w pobliżu znajdują
się miejsca parkingowe.

Z kolei do sklepu z czekoladą na ulicy Żurawiej 26 poruszający się na wózkach
wjadą jedynie z pomocą osób trzecich, ale recepcja znajduje się w pobliżu
wejścia, więc nie powinni mieć większych problemów.

Opisy miejsc są bardzo dokładne i w założeniach mają być aktualizowane co dwa
lata. Mają ułatwić osobom niepełnosprawnym samodzielne załatwianie spraw.
Takie informacje przydadzą się też osobom starszym, dla których pokonanie
schodów jest problemem.

Zadanie na lata

Do akcji chce się włączyć ratusz. - To inicjatywa na lata. Cały czas trzeba
będzie dodawać do spisu nowe obiekty - mówi Marcin Wojdat, pełnomocnik
prezydenta stolicy ds. organizacji pozarządowych.

- To nie jest projekt, który ma wytykać błędy - zaznacza wiceburmistrz
Śródmieścia Katarzyna Osowiecka. - Ale z drugiej strony jak coś jest nie tak,
to zamieszczenie takich informacji działa mobilizująco. My dowiedzieliśmy się,
że drzwi w naszym urzędzie otwierają się zbyt ciężko i na przykład osoby ze
stwardnieniem rozsianym nie dają rady ich otworzyć. Gdyby nie
"Niepełnosprawnik" nigdy w życiu bym na to nie wpadła.

Projekt "Mobidat. Niepełnosprawnik po Warszawie" realizuje Fundacja Pomocy
Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundacja na Rzecz
Transportowych Usług Specjalistycznych dla Niepełnosprawnych TUS oraz
niemieckie stowarzyszenie Albatros.

W Berlinie (www. mobidat.net) podobny program działa już od 16 lat. W bazie
danych znajduje się ponad 19 tys. obiektów. Potrzebne informacje można też
uzyskać przez telefon. ("Życie Warszawy")

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,48158,81988992,81988992,Niepelnosprawnik_po_Warszawie.html